Veelgestelde vragen

Hieronder staan antwoorden op veel van je vragen.
Liever direct aan ons je vraag stellen? Neem dan contact met ons op.

Wat is het verschil tussen OpenUp en OpenUp Medical?

OpenUp biedt laagdrempelig toegang tot (online) psychologische hulp via videoconsults, telefoon (020 2444888) en chat. De consults duren 25 minuten.

OpenUp Medical voegt hier well-being experts aan toe met online support via videoconsults (25 minuten) of chat. De groep well-being experts bestaat uit diëtisten en basisartsen/huisartsen die leefstijl opgeleid zijn. 

Hoe werkt OpenUp Medical?

OpenUp biedt laagdrempelig toegang tot online support met artsen. Via videoconsults of de chat. De consults duren 25 minuten. Wij focussen ons op preventie, slaap, voeding, bewegen, ademhaling, energie, stress, habits en leefstijl.  

We starten altijd met een kennismaking om te onderzoeken wat er speelt en of jouw hulpvraag past bij de dienstverlening van OpenUp Medical. Is dat het geval, dan is het mogelijk om vaker met elkaar in gesprek te gaan. Past jouw vraag niet bij de artsen of psychologen van OpenUp Medical en OpenUp, dan denken we graag met je mee over alternatieven.

Wat zijn de openingstijden van OpenUp Medical?

OpenUp Medical is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 – 17.00

In welke talen is OpenUp (Medical) beschikbaar?

Op dit moment is OpenUp Medical (artsen) beschikbaar in het Engels en Nederlands. 

OpenUp (psychologen) biedt +17 talen aan. 

Is toegang tot OpenUp Medical anoniem?

Bij OpenUp Medical staat privacy voorop. Wij delen dus geen gegevens die terug te leiden zijn naar het individu. Werknemers kunnen zonder dat een werkgever dit te weten komt contact met ons maken en wij delen nooit en te nimmer wie er met ons in contact staat en wat er is besproken.

Als de consults worden aangeboden door je werkgever, dan betalen zij de factuur. Op geen enkele wijze is jouw gebruik traceerbaar.

Hoe is mijn privacy bij jullie gewaarborgd?

Bij OpenUp (Medical) vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij zijn dan ook NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat je als (toekomstig) gebruiker van onze diensten zeker bent dat de persoonsgegevens die je met ons deelt in veilige handen zijn. Hieronder hebben we de uitgangspunten beschreven waarop ons beleid omtrent privacy & data trust. Voor meer informatie verwijzen we je naar ons gedetailleerde privacy statement.

 

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens? ​

Wanneer je aan een van onze psychologen of artsen een hulpvraag stelt ga je een zogenoemde ‘geneeskundige behandelovereenkomst’ aan. Hiermee geef je ook toestemming voor het gebruik van je gegevens daar waar wij deze nodig hebben om jou goed te helpen met jouw hulpvraag. Behalve voor (psycho)medische en wettelijke doeleinden verwijderen wij gegevens, met betrekking tot je behandeling, zoveel mogelijk nadat deze is afgelopen. Je kan ten alle tijden je gegevens bij ons opvragen of laten verwijderen. Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van je gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm voor de verbetering van onze diagnostiek en behandeling. Daarmee verbeteren wij onze (psycho)medische zorg voor toekomstige cliënten. Wij verwerken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze noodzakelijk zijn.

Wie mogen mijn persoonlijke gegevens inzien?

Inzichtelijkheid in en verwerking van je persoonsgegevens is beperkt. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling hebben toegang tot je (psycho)medische gegevens, overige persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering. Onze behandelaars zijn medisch gecertificeerd en vallen onder een beroepsgeheim. Overige medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Daar waar mogelijk werken wij zoveel mogelijk met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.

Hoe zit het met de beveiliging van onze online systemen en partijen waarmee wij samenwerken?

Onze systemen en processen zijn beveiligd om te voorkomen dat je gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn. Alle partners waar wij mee werken voor het leveren van onze diensten zijn geselecteerd op basis van strikte eisen met betrekking tot hun betrouwbaarheid, integriteit en veiligheid. Wij hebben een verwerkers-overeenkomst afgesloten met al onze partners.

Voldoet OpenUp (Medical) aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen?

Ja, wij voldoen aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen. Wij voldoen aan alle richtlijnen die gelden binnen het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en bestaande regels over privacy in de zorg. Wij zijn NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

Is het videobellen wel veilig?

Zeker! Voor het videobellen gebruiken wij de beveiligde app 24sessions. Daarnaast zijn wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend in onze dienstverlening.

Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij zijn dan ook NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

Hoe is het geregeld met aansprakelijkheid?

Bij OpenUp (Medical) doen wij er alles aan om jou een zo goed mogelijk advies te geven. Daarbij werken wij als goed opgeleide psychologen en artsen via onze beroepscodes. De adviezen die OpenUp (Medical)  je geeft zijn altijd geheel vrijblijvend. Dit betekent dat OpenUp (Medical) niet aansprakelijk gesteld kan worden voor gevolgschade. Elke deelname aan een behandeling is dus volledig voor jouw eigen risico. In juridische taal is het belangrijk om dit te weten: 

  • OpenUp (Medical) is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Open Up (Medical) is uitgegaan van de door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vorm van vrijetijdsbesteding. 
  • De door OpenUp (Medical) verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend
  • OpenUp (Medical) is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door de opdrachtgever. 
  • OpenUp (Medical) is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Hoeveel kost OpenUp?

Heeft jouw werkgever een samenwerking met OpenUp? Dan worden de consulten betaald door je werkgever. Vraag aan de well-being expert hoeveel consulten jouw werkgever betaald.

 

Hebben werknemers echt onbeperkt toegang?

Ja, bij een samenwerking tussen werkgever en OpenUp (Medical) hebben werknemers onbeperkt toegang tot alle diensten die OpenUp (Medical) aanbiedt. Hier vallen dus ook de 1-op-1 consults onder. De psycholoog of arts zal samen met de werknemer beoordelen hoeveel gesprekken nodig zijn om met een hulpvraag aan de slag te gaan. Gemiddeld kan een werknemer na 3-5 gesprekken zelf verder met zijn of haar hulpvraag.