Is het videobellen wel veilig?

  • 28 nov ‘23

Zeker! Voor het videobellen gebruiken wij de beveiligde app 24sessions. Daarnaast zijn wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend in onze dienstverlening.

Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij zijn dan ook NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.