Hoe is het geregeld met aansprakelijkheid?

  • 28 nov ‘23

Bij OpenUp (Medical) doen wij er alles aan om jou een zo goed mogelijk advies te geven. Daarbij werken wij als goed opgeleide psychologen en artsen via onze beroepscodes. De adviezen die OpenUp (Medical)  je geeft zijn altijd geheel vrijblijvend. Dit betekent dat OpenUp (Medical) niet aansprakelijk gesteld kan worden voor gevolgschade. Elke deelname aan een behandeling is dus volledig voor jouw eigen risico. In juridische taal is het belangrijk om dit te weten: 

  • OpenUp (Medical) is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Open Up (Medical) is uitgegaan van de door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vorm van vrijetijdsbesteding. 
  • De door OpenUp (Medical) verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend
  • OpenUp (Medical) is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door de opdrachtgever. 
  • OpenUp (Medical) is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.